Tilsetting på vilkår etter opplæringslova

Tilsetting på vilkår etter opplæringslova I år er første året hvor det er gitt…


Ordrenekt som grunnlag for avskjed eller oppsigelse

Hva er en ordre? En ordre foreligger når arbeidsgiver på en klar og tydelig…


Tilrettelegging for ansatte med nedsatt funksjonsevne

Tilrettelegging for ansatte med nedsatt funksjonsevne Diskriminerings- og…


Endringer i arbeidsmiljøloven

Endringer i arbeidsmiljøloven I statsråd 14. juni 2013 ble det vedtatt…


Krav på fast ansettelse

Krav på fast ansettelse I dom Rt. 2013 s. 1392 vurderte Høyesterett om en lege…


Mobbing og trakassering på arbeidsplassen

Mobbing og trakassering på arbeidsplassen Mobbing og trakassering på…


Arbeidstakers lydighetsplikt

Arbeidstakers lydighetsplikt Denne artikkel handler om arbeidstakers plikt til…


Ferie og sykdom

Ferie og sykdom - rettigheter Sommerferien er over for denne gang, og i den…


Oppsigelse ved sykefravær

Oppsigelse ved sykefravær En arbeidstaker som helt eller delvis er borte fra…


Varslervern for tillitsvalgte

Varslervern for tillitsvalgte Når en tillitsvalgt varsler på vegne av…


Nye krav til politiattest for ansatte i barnehage

Nye krav til politiattest for ansatte i barnehage Fra og med 1. august 2013 kan…


Innsyn i søkerliste – arbeidsgivers opplysningsplikt

Privat sektor Innen privat sektor er det normalt ikke krav om at arbeidsgiver…