Forbigått ved tilsetting? Du kan ha krav på erstatning!

Forbigått ved tilsetting? Du kan ha krav på erstatning!…


Diskrimineringsnemndas første erstatningsvedtak

Diskrimineringsnemndas første erstatningsvedtak Diskrimineringsnemnda (heretter…


Boligkjøp er risikosport

Boligkjøp er risikokosport Høyesterett har i sin dom i HR-2017-515 kommet med…