Thea Raugland

Thea Raugland

Thea J. Raugland arbeider hovedsakelig med kontraktsrett og tilhørende rettsområder.
Raugland har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Hennes masteroppgave omhandlet verdipapirhandellovens definisjon av samarbeidende parter.
Raugland tar fortiden en forskerutdanning (Ph.D.) ved Aarhus Universitet der hun skriver om digitalisering av den offentlige forvaltning og behandling av personopplysninger. Tidligere har hun arbeidet som advokatfullmektig hos Advokatfirmaet CLP DA der hun hovedsakelig arbeidet med transaksjoner, selskapsrett og prosess.

Kontakt Thea

Tel: +47 98 00 31 87  Epost: t.raugland@raugland.no


Studenter og innfløkte regler om fusk

Studenter og innfløkte regler om fusk Ikke all fusk er fusk. Erna kunne ikke…

Read More


Retten til avgangsvederlag – selgere som har blitt sagt opp av arbeidsgiver eller hovedmann

Mange av dem som kontakter oss er selvstendig næringsdrivende agenter som…

Read More


Tax-free-Hansen på ville veier – taxfreesalget mangler legitimitet

Kommentar til taxfree-krangel - DN 2.9.16 og DN 4.9.16 Det har i det siste vært…

Read More