Ansatt på prøve?

Ansatt på prøve? Mange arbeidsgivere benytter seg av adgangen til å ansette en…


Nye lovendringer om arbeidsavklaringspenger (AAP)

Nye lovendringer om arbeidsavklaringspenger (AAP) Den 1. januar 2018 kom det…


Nye regler om personvernrådgiver (personvernombud) i virksomheten

Etter dagens regelverk er det frivillig å ha personvernombud i virksomheten.…


Ny personvernlovgivning. Hva blir annerledes?

I denne artikkelen gis det en oppsummering på hva som blir annerledes som følge…


Ny lov om statens tjenestemenn

Den 1. juli 2017 trådte lov om statens ansatte mv. i kraft (statsansatteloven).…


Utvelgelseskrets ved nedbemanning

Nedbemanning og omorganisering er særlig aktuelt i disse dager i forbindelse…


Nye regler om vold og trusler på arbeidsplassen

Vi har ofte fått henvendelser fra Utdanningsforbundets medlemmer som har vært…


Strider Høyesterettsdom mot likestillingsloven?

Nei til ufrivillig deltid Deltidsansattes fortrinnsrett til utvidet stilling…


Ansettelse av lærere - kravene til relevant faglig og pedagogisk kompetanse

Rett før jul kom Sivilombudsmannen med en uttalelse i en sak der tre lærere…


Varsling i arbeidslivet – hva er egentlig det?

Du har sikkert lagt merke til at det snakkes mye om varsling i arbeidslivet.…


Samvittighetsfrihet i arbeidslivet

Samvittighetsfrihet i arbeidslivet Det er en menneskerett å ha tankefrihet,…


Omfattende regler om innsyn

Omfattende regler om innsyn Visste du at bokstavelig talt «alle» i…