Personvern i arbeidsforholdet

Personvern Personvern er et hett tema. Personvern har i det siste fått stor…


Advarsler i arbeidsforhold

Advarsler i arbeidsforhold Dersom en ansatt ter seg på en måte som arbeidsgiver…


Kan sjefen lese de ansattes e-poster?

Kan arbeidsgiver lese ansattes e-poster? Ja, arbeidsgiver har på visse vilkår…


Taushetsplikt og opplysningsplikt

I kjølevannet av mange barnevernssaker, har det vært fokus på taushetsplikt og…


Arbeidsgivers styringsrett - endring av arbeidssted

Når kan arbeidsgiver endre arbeidsstedet til arbeidstaker? Må en barnehagelærer…


Ansattes ytringsfrihet – betydningen av interne retningslinjer

Sivilombudsmannen med en uttalelse om offentlig ansattes ytringsfrihet Rett før…


Forbigåelse ved offentlige tilsettinger

Offentlige tilsettinger Ved ansettelser i det offentlige står ikke arbeidsgiver…


Retten til utdanningspermisjon

Utdanningspermisjon Mange har kanskje brukt ferien til å reflektere over egen…


Permisjoner

Permisjoner Ved permisjon består arbeidsforholdet, men man har i…


minlærer.no Datatilsynet har i brev den 6. februar 2015 avgitt en viktig…

Ytringsfrihet for ansatte

Ytringsfrihet for ansatte Det vi kan omtale som ansattes ytringsfrihet er et…


Trakassering på arbeidsplassen

Trakassering på arbeidsplassen Det følger av arbeidsmiljøloven at arbeidsgiver…