Forslag om nye regler for bruk av fysisk makt i skolen

Regjeringen foreslår å lovfeste at ansatte i skolen kan gripe inn fysisk mot…


Trygderetten

Hva er Trygderetten? Trygderetten er en nasjonal ankeinstans i saker om trygde-…


Endringer i arbeidsmiljøloven

Endringer i arbeidsmiljøloven I statsråd 14. juni 2013 ble det vedtatt…


Varslervern for tillitsvalgte

Varslervern for tillitsvalgte Når en tillitsvalgt varsler på vegne av…


Nye krav til politiattest for ansatte i barnehage

Nye krav til politiattest for ansatte i barnehage Fra og med 1. august 2013 kan…