Bilder, film og lydopptak i skolen

Bilder, film og lydopptak i skolen Innstilling fra Åpenhetsutvalget…


Ny personvernlovgivning

Personvern er et aktuelt tema i disse dager. Grunnen til dette er at EUs…


Skal kampen mot terror gå på bekostning av den enkeltes personvern? (Klassekampen 29.09.16)

Staten ser deg (innlegg i Klassekampen 29.09.16) Storbritannia er i ferd med å…


Uthengt i sosiale medier? Dette kan du gjøre

Ulempen med sosiale medier I dagens samfunn benytter mange sosiale medier på…


Personvern i arbeidsforholdet

Personvern Personvern er et hett tema. Personvern har i det siste fått stor…


Advarsler i arbeidsforhold

Advarsler i arbeidsforhold Dersom en ansatt ter seg på en måte som arbeidsgiver…


Kan sjefen lese de ansattes e-poster?

Kan arbeidsgiver lese ansattes e-poster? Ja, arbeidsgiver har på visse vilkår…