Strider Høyesterettsdom mot likestillingsloven?

Nei til ufrivillig deltid Deltidsansattes fortrinnsrett til utvidet stilling…


Kontaktlærerfunksjonen ved omsorgspermisjon - brudd på likestillingsloven

Kontaktlærerfunksjonen ved omsorgspermisjon - brudd på likestillingsloven…