Endringer i arbeidsmiljøloven

Endringer i arbeidsmiljøloven En rekke endringer i arbeidsmiljøloven trådte i…


«Ukvalifisert lærer» fikk fast stilling i kommunen

Lagmannsretten avsa en dom i februar d.å. hvor en arbeidstaker som hadde…


Krav på fast ansettelse

Krav på fast ansettelse I dom Rt. 2013 s. 1392 vurderte Høyesterett om en lege…