Utvidet arbeidsgiveransvar i konsern

Utvidet arbeidsgiveransvar i konsern Arbeidslivet står stadig overfor nye…


Oppfølging av sykmeldte. Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt

Arbeidsgiver skal sørge for kontinuerlig oppfølging av sykemeldte ved hjelp av…


Innsyn i søkerliste – arbeidsgivers opplysningsplikt

Privat sektor Innen privat sektor er det normalt ikke krav om at arbeidsgiver…