Det vakte ikke så mye oppsikt i norske medier da Skei Grande spilte Pokemon go under en høring om Forsvarets langtidsplan i Stortingets utenriks- og forsvarskomité onsdag 25.8. NRK meldte fredag at saken likevel har medført stor internasjonal oppmerksomhet, der enkelte medier har uttalt at stortingspolitiker Skei Grande ikke tar Norges sikkerhet på alvor.

Hendelsen reiser flere aktuelle spørsmål. Kan en stortingspolitiker, valgt av folket for å ta avgjørelser på vegne av oss, spille spill under høringer? Og er det greit å spille spill, f.eks Pokemon, under møter eller foredrag på jobben?

Raugland Advokatene bistår både arbeidstakere og arbeidsgivere med juridisk rådgivning og representasjon. Vi ser at det kan være nyttig for begge parter å avklare på forhånd hva som er greit hva gjelder mobiltelefonbruk i arbeidstiden. Dette kan for eksempel gjøres ved å utforme retningslinjer, som gjennomgås med de ansatte. For tilfeller der det ikke er avklarte spilleregler mellom partene, vil det bli en konkret vurdering av den enkelte sak om det er lov å spille spill i arbeidstiden. Arbeider du for eksempel som bussjåfør er det åpenbart at du ikke kan spille spill på mobilen, det gjelder for alle bilister, uavhengig om de er på jobb eller ikke.

Mer interessant blir spørsmålet i en situasjon der arbeidsgiver forventer arbeidstakers fulle oppmerksomhet, for eksempel i et møte eller under et foredrag. Å spille Pokemon kan da bli ansett som illojalt, og utgjøre et pliktbrudd overfor arbeidsgiver. Det kan gi grunn til å gi en advarsel, og hvis arbeidstakeren ikke forbedrer seg, vil det ut i fra omstendighetene kunne utgjøre grunnlag for en oppsigelse. Vi råder arbeidsgivere til å ta en prat med sine ansatte om mobilbruk i arbeidstiden, særlig i disse dager der «alle» er hekta på Pokemon go. Det bør settes tydelige grenser for hva som er OK og ikke; så blir det lettere for arbeidstaker å innrette seg, og lettere for arbeidsgiver å slå ned på upassende mobilbruk.

(Denne artikkelen sto på trykk i Dagens Næringsliv)

Av adv.flm. Mona Mjøen McKiernan