Klienten vår ble tilkjent erstatning på grunn av ulovlig forbigåelse

Erstatning på grunn av ulovlig forbigåelse ved tilsetting Raugland Advokatene…


Ansettelser i det offentlige - kravet til skriftlighet og utredningsplikten

Ansettelser i det offentlige I disse dager foretas det mange nye tilsettinger i…


Utdanningsforbundet vant frem i sak om tilsetting i Borgarting lagmannsrett

Utdanningsforbundet vant frem i sak om tilsetting i Borgarting lagmannsrett Et…


Forbigåelse ved offentlige tilsettinger

Offentlige tilsettinger Ved ansettelser i det offentlige står ikke arbeidsgiver…


Tilsetting på vilkår etter opplæringslova

Tilsetting på vilkår etter opplæringslova I år er første året hvor det er gitt…