Mangelfull saksbehandling kan alene medføre at oppsigelsen anses usaklig

Mangelfull saksbehandling kan alene medføre at oppsigelsen anses usaklig…


Når du mister jobben og ikke har penger til advokat

Vi i Raugland Advokatene påtar oss enkelte saker pro bono, som en del av vårt…


Utvelgelseskrets ved nedbemanning

Nedbemanning og omorganisering er særlig aktuelt i disse dager i forbindelse…