Nye bestemmelser om psykososialt barnehagemiljø

NYE BESTEMMELSER OM PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ Endringer i barnehageloven fra…


Skolens aktivitetsplikt og elevens rett til å bli hørt etter barnekonvensjonen

SKOLENS AKTIVITETSPLIKT OG ELEVENS RETT TIL Å BLI HØRT ETTER BARNEKONVENSJONEN…


Nye bestemmelser i opplæringsloven kapittel 9 A

Nye bestemmelser i opplæringsloven kapittel 9 A I 2017 ble det gjort endringer…


minlærer.no Datatilsynet har i brev den 6. februar 2015 avgitt en viktig…

Trakassering på arbeidsplassen

Trakassering på arbeidsplassen Det følger av arbeidsmiljøloven at arbeidsgiver…


Mobbing og trakassering på arbeidsplassen

Mobbing og trakassering på arbeidsplassen Mobbing og trakassering på…


Er lærere rettsløs i forhold til netthets?

Er lærere rettsløs i forhold til netthets? Det er ikke greit at lærere mobbes.…