Forbigått ved tilsetting? Du kan ha krav på erstatning!

Forbigått ved tilsetting? Du kan ha krav på erstatning!…


Ny lov om statens tjenestemenn

Den 1. juli 2017 trådte lov om statens ansatte mv. i kraft (statsansatteloven).…


Ansettelser i det offentlige - kravet til skriftlighet og utredningsplikten

Ansettelser i det offentlige I disse dager foretas det mange nye tilsettinger i…


Utdanningsforbundet vant frem i sak om tilsetting i Borgarting lagmannsrett

Utdanningsforbundet vant frem i sak om tilsetting i Borgarting lagmannsrett Et…


Forbigåelse ved offentlige tilsettinger

Offentlige tilsettinger Ved ansettelser i det offentlige står ikke arbeidsgiver…