Kan elever forbys å bruke mobiltelefonen sin i skoletiden?

I september i fjor gjennomførte NRK en spørreundersøkelse om mobilforbud i…