Nye regler om vold og trusler på arbeidsplassen

Vi har ofte fått henvendelser fra Utdanningsforbundets medlemmer som har vært…