Avskjed grunnet pliktbrudd

Nedre Romerike tingrett avsa dom i sak der arbeidstaker i sin arbeidsavtale…


Ordrenekt som grunnlag for avskjed eller oppsigelse

Hva er en ordre? En ordre foreligger når arbeidsgiver på en klar og tydelig…