Nye regler om personvernrådgiver (personvernombud) i virksomheten

Etter dagens regelverk er det frivillig å ha personvernombud i virksomheten.…


Ny personvernlovgivning. Hva blir annerledes?

I denne artikkelen gis det en oppsummering på hva som blir annerledes som følge…