Permisjoner

Permisjoner Ved permisjon består arbeidsforholdet, men man har i…


Kontaktlærerfunksjonen ved omsorgspermisjon - brudd på likestillingsloven

Kontaktlærerfunksjonen ved omsorgspermisjon - brudd på likestillingsloven…