Arbeidstakere med funksjonsnedsettelse presses ulovlig ut av arbeidslivet

I Norge er det et uttalt politisk mål at personer med funksjonsnedsettelser…


Tilrettelegging for ansatte med nedsatt funksjonsevne

Tilrettelegging for ansatte med nedsatt funksjonsevne Diskriminerings- og…