Arbeidstakere med funksjonsnedsettelse presses ulovlig ut av arbeidslivet

I Norge er det et uttalt politisk mål at personer med funksjonsnedsettelser…