Nye regler om hjemmekontor

De siste to årene med koronapandemi har for mange arbeidstakere vært preget av…


Avskjed grunnet pliktbrudd

Nedre Romerike tingrett avsa dom i sak der arbeidstaker i sin arbeidsavtale…