Vår klient ble frifunnet for erstatningskrav fra en tidligere ansatt

Uenighet om ansettelsesforholdets art Raugland Advokatene bistod nylig en…


«Ukvalifisert lærer» fikk fast stilling i kommunen

Lagmannsretten avsa en dom i februar d.å. hvor en arbeidstaker som hadde…