Forslag til nye regler om deltidsansattes fortrinnsrett til utvidet stilling

Arbeids- og sosialdepartementet har fremmet forslag til nye regler om…


Fortrinnsrett for deltidsansatte

Fortrinnsrett for deltidsansatte Deltidsansatte har fortrinnsrett til utvidet…