Arbeidsgiver må betale for bruken av munnbind til og fra jobb

Påbud om munnbind på kollektivtransporten i Oslo Koronautbruddet pågår…


Oppfølging av sykmeldte. Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt

Arbeidsgiver skal sørge for kontinuerlig oppfølging av sykemeldte ved hjelp av…