Virksomhetsoverdragelse ved kommunesammenslåing

VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE VED KOMMUNESAMMENSLÅING Rettigheter ved…


ANSIENNITETENS BETYDNING VED NEDBEMANNING

Ansiennitetens betydning ved nedbemanning Den 28. februar 2019 tok Høyesterett…


Utvelgelseskrets ved nedbemanning

Nedbemanning og omorganisering er særlig aktuelt i disse dager i forbindelse…


Arbeidsgivers styringsrett - endring av arbeidssted

Når kan arbeidsgiver endre arbeidsstedet til arbeidstaker? Må en barnehagelærer…