Viktige lovendringer for arbeidslivet fra 1. juli 2022

Viktige lovendringer for arbeidslivet fra 1. juli 2022 Den 1. juli 2022 trådte…


Nye lovendringer om arbeidsavklaringspenger (AAP)

Nye lovendringer om arbeidsavklaringspenger (AAP) Den 1. januar 2018 kom det…