«Ukvalifisert lærer» fikk fast stilling i kommunen

Lagmannsretten avsa en dom i februar d.å. hvor en arbeidstaker som hadde…