Midlertidig ansettelse. Endring av stilling.

Høyesterett avsa tidligere i år dom i sak om gyldig oppsigelse av en vikar i en…