Taushetsplikt og opplysningsplikt

I kjølevannet av mange barnevernssaker, har det vært fokus på taushetsplikt og…