Korrupsjon i kommunalt selskap

Korrupsjon i kommunalt selskap I Rt. 2014 s. 786 drøftet Høyesterett om…