«Ukvalifisert lærer» fikk fast stilling i kommunen

Lagmannsretten avsa en dom i februar d.å. hvor en arbeidstaker som hadde…


Krav om relevant undervisningskompetanse

Opplæringsloven § 10-2 Opplæringsloven § 10-2 trådte i kraft 1. januar 2014 og…


Tilsetting på vilkår etter opplæringslova

Tilsetting på vilkår etter opplæringslova I år er første året hvor det er gitt…