Klienten vår ble tilkjent erstatning på grunn av ulovlig forbigåelse

Erstatning på grunn av ulovlig forbigåelse ved tilsetting Raugland Advokatene…