Innløsningssum ved frembortfestede boligtomter

Innløsningssum ved frembortfestede boligtomter Høyesterett behandlet i Rt. 2013…