Klienten vår vant nabokonflikt - naboens sperring av port var ulovlig

Raugland advokatene bistod nylig en klient i forbindelse med en nabokonflikt.…


Ny Høyesterettsdom om reklamasjon på bolig solgt «som den er»

I dag selges nesten alle brukte boliger med en såkalt «som den er» - klausul.…