Viktig avklaring fra Høyesterett om arbeidsgivers adgang til å trekke arbeidstaker i lønn

Hovedregelen er forbud mot trekk i lønn Hovedregelen etter arbeidsmiljøloven §…