ANSIENNITETENS BETYDNING VED NEDBEMANNING

Ansiennitetens betydning ved nedbemanning Den 28. februar 2019 tok Høyesterett…


Utvelgelseskrets ved nedbemanning

Nedbemanning og omorganisering er særlig aktuelt i disse dager i forbindelse…