Når kan jeg nekte folk å gå på veien min?

Når kan jeg nekte folk å gå på veien min? For den gjengse nordmann er det ikke…