Retten til avgangsvederlag - selgere som har blitt sagt opp av arbeidsgiver eller hovedmann

Mange av dem som kontakter oss er selvstendig næringsdrivende agenter som…