Hatefulle ytringer på internett – når er det ulovlig?

Nylig ble det utgitt en rapport om hatefulle ytringer og hatkriminalitet på…