Henriette Cecilie S. Breilid

Henriette Cecilie S. Breilid

Henriette Cecilie S. Breilid arbeider hovedsakelig med arbeidsrett og tilhørende rettsområder, samt eiendomsrett, kontraktsrett og familie- og arverett.

Breilid har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Hennes masteroppgave omhandlet arbeidsgivers bruk av personopplysninger.

Breilid har tidligere arbeidet hos rettshjelpstiltaket Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), samt vært trainee og oppgaveskriver for Arntzen de Besche.

Kontakt Henriette

Tel: 97 01 03 26  Epost: breilid@raugland.no


Virksomhetsoverdragelse ved kommunesammenslåing

VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE VED KOMMUNESAMMENSLÅING Rettigheter ved…

Read More


Utestengt fra studie på grunn av fusk?

Det skal lite til for å bli tatt i fusk Har du glemt å legge fra deg mobilen…

Read More


ANSIENNITETENS BETYDNING VED NEDBEMANNING

Ansiennitetens betydning ved nedbemanning Den 28. februar 2019 tok Høyesterett…

Read More


Foreldres tilstedeværelse i klasserommet

Foreldres tilstedeværelse i klasserommet Vi har den siste tiden fått flere…

Read More


Påstand om fusk på høyskole og universitet

Har du blitt tatt for fusk eller påstår noen at du har fusket? Dessverre er det…

Read More


Er lærere part i en sak om en elevs psykososiale læringsmiljø?

PARTNER Er lærere part i en sak om en elevs psykososiale læringsmiljø? Vedtak…

Read More


Nye lovendringer om arbeidsavklaringspenger (AAP)

Nye lovendringer om arbeidsavklaringspenger (AAP) Den 1. januar 2018 kom det…

Read More


Nye regler om personvernrådgiver (personvernombud) i virksomheten

Etter dagens regelverk er det frivillig å ha personvernombud i virksomheten.…

Read More


Ny personvernlovgivning

Personvern er et aktuelt tema i disse dager. Grunnen til dette er at EUs…

Read More


Utvelgelseskrets ved nedbemanning

Nedbemanning og omorganisering er særlig aktuelt i disse dager i forbindelse…

Read More