Henriette Cecilie S. Breilid

Henriette Cecilie S. Breilid

Henriette Cecilie S. Breilid arbeider hovedsakelig med arbeidsrett og tilhørende rettsområder, samt eiendomsrett, kontraktsrett og familie- og arverett.

Breilid har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Hennes masteroppgave omhandlet arbeidsgivers bruk av personopplysninger.

Breilid har tidligere arbeidet hos rettshjelpstiltaket Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), samt vært trainee og oppgaveskriver for Arntzen de Besche.

Kontakt Henriette

Tel: 97 01 03 26  Epost: breilid@raugland.no


Nye lovendringer om arbeidsavklaringspenger (AAP)

Den 1. januar 2018 kom det nye endringer om arbeidsavklaringspenger (AAP) –…

Les mer


Nye regler om personvernrådgiver (personvernombud) i virksomheten

Etter dagens regelverk er det frivillig å ha personvernombud i virksomheten.…

Les mer


Ny personvernlovgivning

Personvern er et aktuelt tema i disse dager. Grunnen til dette er at EUs…

Les mer


Utvelgelseskrets ved nedbemanning

Nedbemanning og omorganisering er særlig aktuelt i disse dager i forbindelse…

Les mer


«Ukvalifisert lærer» fikk fast stilling i kommunen

Lagmannsretten avsa en dom i februar d.å. hvor en arbeidstaker som hadde…

Les mer


Vil et nasjonalt forbud mot ansiktsdekkende plagg i utdanningsinstitusjoner være i strid med religionsfriheten?

Lovavdelingen i Justisdepartementet kom i januar d.å. med en uttalelse om…

Les mer


Nye regler om vold og trusler på arbeidsplassen

Vi har ofte fått henvendelser fra Utdanningsforbundets medlemmer som har vært…

Les mer


Fremtidsfullmakt – hvem vil deg vel?

Fremtidsfullmakt - hvem vil deg vel? Det er dessverre slik at mange rammes av…

Les mer


Skal kampen mot terror gå på bekostning av den enkeltes personvern? (Klassekampen 29.09.16)

Staten ser deg (innlegg i Klassekampen 29.09.16) Storbritannia er i ferd med å…

Les mer


Samvittighetsfrihet i arbeidslivet

Samvittighetsfrihet i arbeidslivet Det er en menneskerett å ha tankefrihet,…

Les mer